ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите за продажба на билети на http://www.matpu.com в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и правилата. 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи лична отговорност пред закона за всички свои действия, извършени чрез услугите за продажба билети на http://www.matpu.com
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с това, че част от персонала на “МАТПУ” ЕООД в зависимост от задълженията си, има достъп до следната информация: имейл адрес, IP адреси, и др., но няма право да ги разгласява/разпространява, освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи. 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп, чрез http://www.matpu.com до чужди профили и директории, софтуер, мрежи, компютри и други устройства.