Международен Автобусен Транспорт и Пътнически Услуги

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ

« назад

2.ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ ЗА ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ
2.1.Лицата закупили билети за редовните автобусни линии на “МАТПУ” ЕООД имат право да се откажат от пътуване и да върнат закупените билети, при следните условия: 
2.2. При деклариран отказ от пътуване от страна на потребител /пътник/ в срок не по-малък от 24 часа преди часа на тръгване по редовната автобусна линия, за която е закупен билета, превозвача връща на потребителя /пътник/ платената за билета сума, като удържа от нея 10% /десет процента/ от стойността на билета.
2.3. При деклариран отказ от пътуване от страна на потребител /пътник/ в срок по-малък от 24 часа преди часа на тръгване по редовната автобусна линия, за която е закупен билета, Дружеството –превозвач връща на потребителя /пътник/ 70% /седемдесет/ процента от платената за билета сума.
2.4. При деклариран отказ от пътуване, потребителя трябва да указва номер на билета получен, чрез автоматичната система за продажба на автобусни билети на E-mail и/или да представи издадения от Дружеството – превозвач автобусен билет /касова бележка/ .
2.4. Декларирането на отказ от пътуване и връщане/ получаване на платени суми, се извършва лично от потребител /пътник/ само на билетните каси на Дружествата на територията на страната.
2.5 При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.
2.6 След заминаване на автобуса суми не се възстановяват.изпрати
Фейсбук :))) Открийте ни :))Нека бъдем приятели :) Открийте ни във Фейсбук Кликнете ТУК