ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ

ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ ЗА ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ

2. Лицата, закупили билети за редовните автобусни линии на “МАТПУ” ЕООД, имат право да се откажат от пътуване и да върнат закупените билети, при следните условия: 

2.1. При деклариран отказ от пътуване от страна на потребител /пътник/ в срок не по-малък от 24 часа преди часа на тръгване по редовната автобусна линия, за която е закупен билета, превозвачът връща на потребителя /пътника/ платената за билета сума, като удържа от нея 10% /десет/ процента от стойността на билета;

2.2. При деклариран отказ от пътуване от страна на потребител /пътник/ в срок по-малък от 24 часа преди часа на тръгване по редовната автобусна линия, за която е закупен билета, дружеството–превозвач връща на потребителя /пътника/ 70% /седемдесет/ процента от платената за билета сума;

2.3. При деклариран отказ от пътуване, потребителят трябва да указва номер на билета получен, чрез автоматичната система за продажба на автобусни билети на е-mail и/или да представи издадения от дружеството–превозвач автобусен билет /касова бележка/;

2.4. Декларирането на отказ от пътуване и връщане/получаване на платени суми, се извършва лично от потребител /пътник/ само на билетните каси на дружеството на територията на страната;

2.5. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорени и извършени от нас услуги, това ще бъде направено чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането;

2.6. След заминаване на автобуса суми не се възстановяват.