ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ

3. При превоза на пътници по редовните автобусни линии на “МАТПУ” ЕООД, пътниците са длъжни да спазват следните правила: 

3.1. Всеки пътник има право да превози безплатен багаж както следва: 

3.1.1. Ръчен багаж:

* 1 /една/ багажна единица – до 5 kг. с размери - до 55 x 40 x 23 см;

* в багажните отделения на превозното средство: 1 /една/ багажна единица;

3.1.2. За всяка багажна единица, натоварена в багажните отделения на превозното средство, пътникът получава багажна разписка, съгласно разпоредбите на чл. 39 от ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ.

3.1.3. Не се допуска превоз на багаж без издаване на багажна разписка или превоз на багаж, който не принадлежи на пътник, непътуващ в автобуса.

3.2. Не се разрешава поставяне и пренасяне на: 

* Изделия от благородни метали, полускъпоценни и скъпоценни камъни, преносими компютри, компютърни конфигурации, GSM апарати, всякаква видео, аудио и фото техника, оптически уреди и/или части и елементи за тях, предмети с нумизматична и художествена стойност, парични средства, ценни книжа, документи, пътнически чекове, кредитни и дебитни карти.

3.2.1. В случай на цялостната или частичната липса или повреда на багаж, съдържащ описаните предмети, “МАТПУ” ЕООД, не носи отговорност и няма да възстанови тяхната стойност, при евентуално изплащане на обезщетение.

3.3. Абсолютно се забранява поставяне и пренасяне на: 

* огнестрелни оръжия и боеприпаси /притежаваните от гражданите огнестрелни оръжия и боеприпаси, за самоотбрана, лов, спортни, културни цели и за колекциониране, се превозват като ръчен багаж при спазване на разпоредбите на действащата нормативна уредба/;

* експлозиви и запалителни вещества и устройства;

* капсул-детонатори;

* детонатори и фитили;

* мини, гранати и други заредени с взривни вещества контейнери;

* фойерверки и други пиротехнически средства;

* димни бомби и патрони;

* динамит, барут и пластични взривни вещества;

* лесно запалими химически вещества.