ПРЕВОЗ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Уважаеми пътници,

С цел спазване на приложимите изисквания за безопасност, установени от международното право, правото на ЕС или националното право, и с цел спазване на изискванията за защита на Вашето здраве и безопасност, установени от компетентните органи, Ви молим преди закупуване на билет/и за превоз на лица с увреждания или с намалена подвижност, да се свържете с нас на телефон 02/952 50 04 за получаване на информация във връзка с  безопасността и осъществимостта на превоза.