ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите за продажба на билети на http://www.matpu.com, в съответствие с изискванията на настоящите oбщи условия и правила. 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи лична отговорност пред закона за всички свои действия, извършени чрез услугите за продажба на билети на http://www.matpu.com

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с това, че част от персонала на “МАТПУ” ЕООД в зависимост от задълженията си, има достъп до следната информация: имейл адрес, IP адреси, и др., но няма право да ги разгласява/разпространява, освен в предвидените в настоящите общи условия случаи. 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп, чрез http://www.matpu.com до чужди профили и директории, софтуер, мрежи, компютри и други устройства.