Централен офис София - Head Office Sofia

Централен офис София

Управител

Счетоводство

ул. “Одеса ” №34 

тел:02/952 50 04 

тел:02/953 13 38

факс:02/936 61 60

e-mail: matpu96@abv.bg  

Sofia

Head Office

Manager, Accountant

34 "Odesa" Str.

tel:+359 2 952 50 04

tel:+359 2 953 13 38

fax:02/936 61 60

e-mail: matpu96@abv.bg