Централен офис София - Head Office Sofia

Централен офис София

Управител

Счетоводство

ул. “Одеса” №34 

тел: 02/952 50 04 

e-mail: matpu96@abv.bg  

 

Sofia

Head Office

Manager, Accountant

34 "Odesa" Str.

tel: +359 2 952 50 04

e-mail: matpu96@abv.bg