ПРОМЯНА НА ДАТА ЗА ПЪТУВАНЕ

ПРОМЯНА НА ДАТА ЗА ПЪТУВАНЕ, ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ ЗА ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ

1. ПОТРЕБИТЕЛИ, закупили автобусни билети чрез http://www.matpu.com за редовните автобусни линии на “МАТПУ” ЕООД и получили потвърждение за извършените от тях плащания съобразно общите правила на сайта на указания от него е-mail имат право: 

1.1. Да променят датата и часа на пътуване;

1.2. Промяната на дата и/или часа на пътуването може да бъде извършена от лицата, закупили билети за редовните автобусни линии на “МАТПУ” ЕООД само на билетните каси на фирмата на територията на страната, не по-късно от 1 ден преди тръгване по редовната автобусна линия, за която е закупен билетът;

1.3. За извършване на промяна в дата и/или часа на пътуването, потребителят трябва да указва номера на билета, получен чрез автоматичната система за продажба на автобусни билети на е-mail и/или да представи издадения от дружеството–превозвач автобусен билет /касова бележка;

1.4. За закъснение по обективни причини превозвачът не носи отговорност;

1.5. При неосъществяване на пътуването по вина на “МАТПУ” ЕООД, фирмата възстановява само стойността на неосъществената част от маршрута.