Централен офис София - Head Office Sofia

Централен офис София

Управител

Счетоводство

ул. “Одеса” №34 

02/952 50 04

e-mail: matpu96@abv.bg  

 

Sofia

Head Office

Manager, Accountant

02/952 50 04

34 "Odesa" Str.

e-mail: matpu96@abv.bg