Политика за поверителност

Събиране на информация

Събираме информация от Вас, когато се регистрирате в нашия сайт, правите запитване или резервация. Не изискваме от Вас да предоставяте лична информация за целите на работа със сайта или в изпратените до нас запитвания. Информацията, която изискваме, е минимално необходимата за отговор на Вашето запитване или изпълнение на резервация. Сайтът може да провери Вашият IP адрес с цел защита от недобросъвестно потребление, както и за целите на реално отчитане на трафика. Може също така да провери езиковите Ви настройки, Вашата операционна система и крайно устройство, само ако Вашият браузър предостави тази информация и за целите на правилната визуализация на съдържанието, което Ви предоставяме. 

Използване на информацията

Информацията, която събираме от Вас, може да бъде използвана, за да:

* Подобрим нашия уеб сайт;

* Отговорим на индивидуалните Ви нужди;

* Да предоставим модифицирано рекламно съдържание;

* Да подобрим потребителската услуга и нуждите Ви от поддръжка;

* Да се свържем с Вас, за да отговорим на Ваше запитване;

* Да направим Вашата резервация.

 

Поверителност

Ние не продаваме, търгуваме или по друг начин трансферираме Вашата лична идентификационна информация към външни страни. Това не включва доверени трети страни, които ни помагат в оперирането на нашия уеб сайт или ръководят нашия бизнес, при условие, че страните са съгласни да пазят тази информация в пълна конфиденциалност. Вярваме, че е необходимо да се споделя информация, в случаите, в които трябва да се извърши разследване, да се предотврати или да се вземат мерки срещу незаконни действия, при предполагаеми опити за измама, ситуации, включващи потенциална заплаха за физическата безопасност на което и да е лице, при нарушаване на нашите условия за ползване или в случаите, когато информацията е изискуема от закона. Неличната информация от друга страна, може да бъде предоставяна на трети страни с цел маркетинг, реклама и друга употреба.

 

Защита на информацията

Ние използваме различни защитни мерки, за да бъде вашата лична информация защитена. Достъп до предоставена от Вас информация даваме само на служители, които трябва да извършат специфично действие свързано с Вашето искане. Компютрите/сървърите, използвани за съхраняване на лична идентификационна информация се държат в защитена среда.

 

Отписване

Използваме имейл адреса, който ни предоставяте, за да Ви изпращаме информация и обновления, свързани с Вашата поръчка, по-рядко текуща информация и актуализация на данните за контакт с нас и новости за нашата компания, свързана с продуктите информация, и т. н.

Ако, в който и да е момент, решите, че искате да се отпишете от имейл абонамента и не желаете да получавате повече имейли в бъдеще, включили сме подробни инструкции за отписване в края на всеки имейл.

 

Право на информация

При поискване във всеки един момент имаме готовност да Ви информираме разполагаме ли и с какви Ваши лични данни, ако има такива, събрани и предоставени доброволно от Вас по време на Вашите посещения на нашия интернет сайт. Моля при нужда изисквайте това свое право писмено чрез контактите в сайта. 

 

Оттегляне на съгласие

Можете да оттеглите съгласието си за използване на Вашите лични данни напълно или частично, в който и да е момент с бъдещ ефект. Ще заличим ненужните лични данни за Вас в случай, че разполагаме с такива след получаване на заявлението. Вашето заявление за оттегляне на съгласие можете да направите чрез контактните форми в сайта, чрез електронна поща или офис адреса, посочен за контакт с нас. 

 

Бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки, за да адаптира съдържанието спрямо Вашите нужди. Информацията, от използваните на нашият сайт бисквитки, не е свързана с Ваша лична идентификационна информация.

 

Съгласие

Използвайки нашия сайт, Вие се съгласявате с нашата политика на поверителност.