ЦЕНИ

ЦЕНИ
Цените, на билетите обявени на http://www.matpu.com са в български лева с включен 20% ДДС. 
“МАТПУ” ЕООД си запазва правото да променя цените, обявени чрез http://www.matpu.com по всяко време и по свое усмотрение. В случай на промяна на цената, за покупна цена на билета е в сила цената към момента на заплащане  от ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством установената за това форма за http://www.matpu.com