ЦЕНИ

Цените на билетите, обявени на http://www.matpu.com, са в български лева. 

“МАТПУ” ЕООД си запазва правото да променя цените, обявени чрез http://www.matpu.com, по всяко време и по свое усмотрение. В случай на промяна на цената, за покупна цена на билета е в сила цената към момента на заплащане от ПОТРЕБИТЕЛЯ, посредством установената за това форма на http://www.matpu.com.