С АВТОБУС

УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ  - С АВТОБУС

1. Със закупуването на билет превозвачът сключва договор за превоз на пътника, като поема своите отговорности, съгласно чл.чл. 42 – 48 от Закона за автомобилните превози (ДВ, бр.89/1999, бр.11/2002 г.). 
За пътуване се издава финансов билет. Билетът е поименен и не подлежи на преотстъпване на други лица. 
2. Превозвачът осигурява на притежателя на валиден билет, издаден от него или от неговите партньори в чужбина, превоз по посочения маршрут и безплатен превоз на личния му багаж, състоящ се от два куфара и една ръчна чанта (на човек/билет). За задгранично пътуване до страни на ЕС е необходим лична карта, до държави извън ЕС – валиден задграничен паспорт, като това се отнася и до граждани на ЕО. 
3. В цената на билета се включва превоз на два куфара и една ръчна чанта (борден багаж), с размери на куфара 80/70/20 см. 
4. Всеки допълнителен багаж се таксува и заплаща по определената тарифа. За превоз на трети, четвърти и пети багаж се заплащат 10 лв. Допълнителен багаж се превозва само при капацитетни възможности на автобуса . Багаж без придружител не се превозва. 
5. Промени и такси за анулации: 
o За анулации при отказ на пътуване до 48 часа преди началото на пътуването се уддържа 50 % неустойка от общата цена на билета; 
o За анулации при отказ в срок по – малък от 48 часа – 100 % уддръжка. 
o Анулации на билетите се извършват единствено в билетните каси на фирмата 
6. Превозвачът не носи отговорност за загубени или откраднати билети. 
7. Не се възстановява стойността на неизползван билет 
8. Двупосочните билети са валидни в рамките на 90 дни от датата на тръгване. Билети без фиксирани дати на пътуване подлежат на заверка в бюрата на превозвача или на неговите партньори в чужбина, в рамките до 48 часа от дата и часа на тръгване. 
9. При неспазване датата на пътуване, клиентът има право да промени датата на пътуване в срок от 30 дни от неизползваната дата срещу глоба от 10 лв. 
10. Билети без нанесени дати за връщане се приемат и обработват по изключение, в зависимост от наличните свободни места в автобуса. 
11. Пътник, закупил билет, е застрахован в рамките на пътуването за риска “Злополука”. При желание за по-голяма застраховка и друго застрахователно събитие, пътникът може да сключи лично отделен застрахователен договор. 
12. Превозвачът не носи отговорност за паспортни, визови и митнически неуредици на пътниците, които са изцяло тяхна отговорност, както и за застраховки за рисковете “Живот” и “Медицински разноски при пътуване в чужбина”. 
13. Всеки пътник носи лична финансова отговорност за нанесени от него щети на превозното средство. 
14. Превозвачът не носи отговорност за закъснения в случаи на непредвидени обстоятелства като стачки, задръствания, лоши атмосферни условия, катстрофи и други, както и за загубен или откраднат багаж преди проверката в автобуса и след предаване на багажите при пристигане на пътниците на съответната спирка. 
15. В случай на неосъществено пътуване по вина на превозвача, се възстановява само стойността на неосъществената част от пътуването. 
16. Превозвачът си запазва правото да променя разписания, маршрути и цени поради законодателни и технически причини без предварително известие. 
17. Всеки багаж се маркира с багажен стикер, срещу който пътникът го получава при пристигане. 
18. Превоз на домашни любимци не се допуска, както и превозване на телевизори, велосипеди, перални и миялни машини, печки и друга битова техника. 
19. Пушенето в автобуса по време на цялото пътуване е забранено. 
20. Ползването на индивидуалните предпазни колани в автобусите по време на пътуването е задължително в цяла Европа. Свързаните с неспазването на това глоби се заплащат лично от пътника. 
21. Рекламации се приемат в писмена форма до един месец след датата на пътуване и трябва да са придружени с копие на билет или съответно с багажен стикер. Неизправности по отношение на функционалността на автобусните съоръжения, свързани с комфорта по време на пътуване, не са повод за рекламации. 
22. Превозвачът не носи отговорност за забравен и непотърсен до 1 месец багаж. 
23. Всеки пътник трябва да се яви на съответната спирка 30 минути преди посочения час на пътуване. 

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ 
Какво е необходимо да направим преди да закупим билет за предстоящото ни пътуване в чужбина? 
• Препоръчително е преди предприемане на пътуване извън границите на Р. България, предварително да се потърси от съответните посолства и консулски служби, нужната информация за условията и реда на пребиваване в съответната държава в зависимост от целта на пътуване, броя на лицата и възрастта на пътуващите. По време на престоя си в чужбина всеки български гражданин следва да се съобразява с изискванията на местното законодателство и правовия ред в съответната държава. 
• Всеки пътник трябва да притежава валидна лична карта ( задграничен паспорт) за целия период от престоя му извън границите на Р. България. Ако срока на задграничния паспорт изтича е необходимо преди пътуване същия да се подмени с нов. 
• В случаите, когато е необходимо, пътуващите да притежават визи, те са задължени сами да се информират подробно за специфичните изисквания и реда на издаването на такива визи от консулските отдели на съответните държави. Фирмата-превозвач не поема отговорност за неосъществени пътувания, причина за които са нередовни, неправилно попълнени или липсващи документи, както и поради неинформираност от страна на клиента. 
• Преди закупуване на билет за пътуване всеки клиент трябва да си набави необходимите документи за престоя в конкретната страна, която желае да посети. Това са документи, удостоверяващи основанието и условията, при които конкретното лице ще пребивава на територията на съотвентната държава. Тук могат да бъдат необходими и документи, доказващи, че пътуващия притежава достатъчно средства за издръжка, както за периода на своя престой, така и за транзитното преминаване през други държави. 
В частни случаи, при влизане в някои държави, могат да бъдат поискани: 
o За пътувания, свързани с туризъм или частни пътувания: 
 покана от домакина, която трябва да бъде изготвена съгласно националното законодателство на канещото лице; 
 потвърждаващ документ от осигуряващия подслон; 
 потвърждение на резервация за организирано пътуване; 
 билет за връщане или за обиколно пътуване; 
o За пътувания, свързани с учение или друг вид обучение: 
 удостоверение за регистриране в институт за участие в подготвителни и теоритични курсове в рамките на основно и последващо обучение; 
 студентски карти или удостоверения за курсове; 
o За служебни пътувания: 
 покана от фирма или институция за участие в събрание или събития, свързани с търговия, промишленост или работа; 
 други документи, които показват съществуването на търговски връзки или връзки с делова насоченост; 
 билети за панаири, конгреси и други подобни. 
o За пътувания по други причини: 
 Покани, регистрации или програми; 
 Удостоверения за участие, билети, разписки и др., за научни, културни, спортни или религиозни събития, там където е възможно – да се посочи името на организацията-домакин или продължителността на престоя. 
• Важно условие преди пътуване в чужбина е пътуващия сам да направи справка за изискваните в момента минимални средства за издръжка, по информация от отделните посолства на съответните страни. Необходимите средства за издръжка се оценяват в съответствие с целта на престоя, като се вземат предвид усреднените цени за пътуване и престой. Съответните суми се определят ежегодно от всяка държава. Допълнителна справка и информация може да се набави от съответните посолства и консулски отдели на тези страни в Р. България или от Министерството на външните работи. 
• За лица, които нямат навършени 18 години и пътуват в чужбина със собствена лична карта (задграничен паспорт), е необходимо да се представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да замине в посочената страна на посочената дата. Когато детето пътува с единия от родителите е необходим документ със съгласието на другия родител. За родителите, които са в чужбина, заверката се извършва от компетентно длъжностно лице в съответното българско посолство или консулство. Децата – български граждани, постоянно пребиваващи в чужбина или с двойно гражданство, чиито родители живеят постоянно или дългосрочно в друга държава – не са задължени да представят декларация от родителите. 
• Преди да закупи билет за автобусен превоз, всеки клиент трябва да се запознае с общите условия за пътуване на фирмата-превозвач. (Моля прочетете точка ОБЩИ УСЛОВИЯ) 
• Преди пътуване е важно да се сключи договор за здравна, туристическа, пътна или друга застраховка. Това условие произтича от националните законодателства на повечето държави. Всеки пътуващ сам прави избор на подходящата за него застраховка според времетраенето на пътуването, престоя в чужбина и други условия. Изборът на застрахователна компания също се прави лично от пътника. 
След като закупим билет за пътуване: 
• В деня на пътуване е желателно да се предвиди допълнително време преди тръгването на автобуса. За тази цел е препоръчително пътуващите да пристигат на автогарата половин час по-рано от посочения час на тръгване в билета. 
• Настаняването в автобусите става срещу представяне на валиден задграничен паспорт и билет за предстоящото пътуване и се осъществява след обработката на багажа на всеки пътник от екипажа на автобуса. 
В най-общ план горепосочените съвети имат за основна цел да запознаят всички клиенти с някои важни изисквания, свързани с пътуванията им в чужбина. Фирмата-превозвач не носи отговорност за настъпили промени след публикуването на тази информация. Препоръчваме преди закупуването на билет всеки пътник да се информира за специфичните условия на страната, която желае да посети от посолството или консулския отдел на съответната държава в Р.България.